Ενζυματικός Προσδιορισμός Ισταμίνης

RIDASCREEN® Histamine (enzymatic) Νέα απλή γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδος. Το κιτ RIDASCREEN® Histamine (enzymatic) (Art. No. R1605) είναι ένα νέο ενζυματικό τεστ σε μορφή μικροπλάκας ELISA που επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό της Ισταμίνης σε ιχθείς και γεύματα ιχθύων. Το κιτ περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση. Η εκχύλιση του δείγματος είναι απλή, σε…