Ελάτης 4, Εύοσμος
562 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 550746
URL: www.biotica.gr
e-mail: info@biotica.gr