Ανίχνευση ΜυκοτοξινώνRBRP250 EASI-EXTRAC Patulin

Περισσότερα από τα μισά δείγματα χυμού μήλου περιέχουν πατουλίνη πάνω από τα νόμιμα όρια

Η Πατουλίνη είναι προϊόν σήψης των μήλων. Επομένως η ποσότητα πατουλίνης σε προϊόντα μήλου θεωρείται γενικά σημαντική ποιοτική παρέμετρος για τα μήλα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα, στην Ισπανία, διαπίστωσαν ότι περισσότερο από το 50% των δειγμάτων χυμού μήλου που αναλύθηκαν υπερέβαινε το ανώτατο επιτρεπτό όριο για την πατουλίνη. Μελέτες έχουν δείξει ότι η πατουλίνη είναι γονιδιοτοξική που σημαίνει ότι μπορεί να έχει δράση μεταλλαξιογόνα και / ή καρκινογόνα. Συμπτώματα σε βοοειδή που έχουν εκτεθεί στην πατουλίνη περιλαμβάνουν αιμορραγία στον πεπτικό σωλήνα. Ως αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως μέγιστη επιτρεπτή περιεκτικότητα σε πατουλίνη για το χυμό φρούτων τα 50 ppb, ενώ για τις παιδικές τροφές, τα 10 ppb.

Διαβάστε περισσότερα για Πατουλίνη